บางโพ

บางโพ คือสถานีบน สายเฉลิมรัชมงคล ของ Bangkok BTS & MRT ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ExploreBangkok แผนที่ BTS & MRT ทำงานประสาน ศูนย์กลางของสถานีนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

อังกฤษ Bang Pho
ไทย บางโพ
ตั้งอยู่ที่ สายเฉลิมรัชมงคล
Code BL09

แผนที่ของ บางโพ

รถไฟเที่ยวแรก/รถไฟเที่ยวสุดท้าย