บ้านทับช้าง

บ้านทับช้าง คือสถานีบน รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ Bangkok BTS & MRT ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ExploreBangkok แผนที่ BTS & MRT ทำงานประสาน ศูนย์กลางของสถานีนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

อังกฤษ Ban Thap Chang
ไทย บ้านทับช้าง
ตั้งอยู่ที่ รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Code BTC

แผนที่ของ บ้านทับช้าง

รถไฟเที่ยวแรก/รถไฟเที่ยวสุดท้าย

ภาพถ่ายใกล้ บ้านทับช้าง

Bang Thap Chang Bang Thap Chang

Photos provided by Flickr are under the copyright of their owners.