สีลม

สีลม คือสถานีบน รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ของ Bangkok BTS & MRT ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ExploreBangkok แผนที่ BTS & MRT ทำงานประสาน ศูนย์กลางของสถานีนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

อังกฤษ Si Lom
ไทย สีลม
ตั้งอยู่ที่ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน
Code SIL

แผนที่ของ สีลม

รถไฟเที่ยวแรก/รถไฟเที่ยวสุดท้าย