เตาปูน

เตาปูน คือสถานีบน สายเฉลิมรัชมงคลสายฉลองรัชธรรม ของ Bangkok BTS & MRT ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ExploreBangkok แผนที่ BTS & MRT ทำงานประสาน ศูนย์กลางของสถานีนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

อังกฤษ Tao Poon
ไทย เตาปูน
ตั้งอยู่ที่ สายเฉลิมรัชมงคลสายฉลองรัชธรรม
Code BL10 / P16

แผนที่ของ เตาปูน

คำแนะนำใกล้ เตาปูน

Interchange station 4th floor

Hyper Giant

Dec 7, 2017

รถไฟเที่ยวแรก/รถไฟเที่ยวสุดท้าย