โพธิ์นิมิตร

โพธิ์นิมิตร คือสถานีบน สายสีลม ของ Bangkok BTS & MRT ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ExploreBangkok แผนที่ BTS & MRT ทำงานประสาน ศูนย์กลางของสถานีนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

อังกฤษ Pho Nimit
ไทย โพธิ์นิมิตร
ตั้งอยู่ที่ สายสีลม
Code S9

แผนที่ของ โพธิ์นิมิตร

รถไฟเที่ยวแรก/รถไฟเที่ยวสุดท้าย